JZEM4363

Hospodársky dvor

 

Vajce nie je z klietky a mlieko nie je zo škatule. Aj to sa okrem iného dozvedia vaše deti na našom hospodárskom dvore.