JZEM4937

Detské ihrisko

Krásne detské ihrisko

Nechajte svoje deti dosýtosti sa vyšantiť na našom detskom ihrisku a vy si zatiaľ oddýchnite na lavičke v tieni stromov, poklebeťte s kamarátkou, prípadne spolu so svojim drobcom “napečte čerstvé bábovky” v našom pieskovisku.

Na našom detskom ihrisku si nájdu “to svoje” deti každej vekovej kategórie, či sa jedná o jasličkárov alebo čerstvých pubertiakov:)

Upozornenie:

Vážení rodičia, i keď sú všetky zostavy na našom detskom ihrisku certifikované podľa STN EN 1176 a STN EN 1177, dovoľujeme si Vás požiadať, aby ste po celý čas, ktorý vaše deti strávia šantiac na ihrisku a v celom areáli Cieľovej Rovinky, dohliadali na ich bezpečnosť. Ďakujeme za pochopenie.